Get Adobe Flash player

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą bezpłatne zajęcia dodatkowe:

- Rytmika- zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu (we wtorek) we wszystkich grupach wiekowych.

Prowadząca: p. Małgorzata Aleksander- Tęcza

- Język Angielski- zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu (w poniedziałek i czwartek) we wszystkich grupach wiekowych: I, II, III, IV, V.

Prowadząca: p. Wioleta Rzeźniacka

 

Ponadto w naszym Przedszkolu odbywają się:

- Przedstawienia Teatralne ( 1 raz w miesiącu) dla wszystkich grup wiekowych – koszt: 4 zł (płatne u nauczycielek w grupach)

- Koncerty dla dzieci z cyklu „Spotkania z muzyką” dla grup: III, IV, V  prowadzone przez Agencję Artystyczną Pani Aliny Zwoźniak – koszt: 4 zł (płatne u nauczycielek w grupach)

Koncerty odbywają się 1 raz w miesiącu (we wtorek)

Terminy koncertów: 19 IX / 17 X / 21 XI / 12 XII / 30 I/ o godz. 10.00

oraz 20 II / 20 III / 17 IV / 22 V / 12 VI o godz. 11.00

 

 

Wakacyjne dyżury dolnobrzeskich przedszkoli

UWAGA RODZICE !!

 

W okresie letnim (lipiec i sierpień) do przedszkoli będą przyjmowane dzieci  tylko obojga pracujących rodziców.

 

Zapisy przyjmują nauczycielki poszczególnych grup

 

   W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) dyżury pełnią:

 

Od 03.07.2017 – 31.07.2017 r  – Przedszkole Nr 1 (osiedle Fabryczne)

 

Od 01.08.2017 – 31.08.2017    – Przedszkole Nr 3 (osiedle Warzyń)

 

UWAGA RODZICE!

W związku z wycieczką do sali zabaw “Piotruś” we Wrocławiu dnia 5 czerwca (poniedziałek) prosimy Rodziców o przyprowadzanie dzieci do godziny 7.30.

BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO – ZARZĄDZENIE NR KK.0050.19.2017

ZARZĄDZENIE Z DNIA 31 MARCA 2017 R.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz.59, art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych określa się terminy określone w załączniku.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej Nr XXVIII/149/17 z dnia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Brzeg Dolny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.brzegdolny.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w §2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017 / 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017/2018;

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Komunikat o liczbie wolnych miejsc do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola   do 27 marca 2017

 

1.

Składanie: karty zgłoszenia do klasy I,wniosku o przyjęcie do przedszkola, wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego, wniosku o kontynuowanie rocznego przygotowania przedszkolnego wraz z załącznikami. od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. 12-19 czerwca 2017 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28 kwietnia 2017 r.godz. 14.00 29 czerwca 2017 r.godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 maja 2017 r.godz. 14.00 do 1 lipca 2017 r.godz. 14.00

4.

Składanie wniosków do SKR o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. (do 17 maja 2017r)

5.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

REKRUTACJA

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym

z dnia 27 marca 2017 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym2017/18

podstawa prawna:

Art. 204 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Zarządzenie nr KK.0050.17.2017 z dnia 22.03.2017 r. Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3   w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2017/18 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w  terminie od      03 kwietnia  – 14 kwietnia 2017 r.  

Liczba wolnych miejsc wynosi:  47

 

Zgodnie z art. 153 w ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 78 rodziców

UWAGA RODZICE!

Dnia 9.02.2017r. (CZWARTEK) odbędzie się w przedszkolu DZIEŃ AKTYWNOŚCI- SPOTKANIE Z BAJKĄ “CZERWONY KAPTUREK”. Tego dnia prosimy o przebranie dzieci za ulubioną/ dowolną postać z tej bajki.

UWAGA RODZICE!

Dnia 31.01.2017r. (wtorek) odbędzie się bal karnawałowy. Prosimy Rodziców o przygotowanie strojów karnawałowych dla dziecka.

Dzieci z grupy IV odwiedzają biblioteki

Wycieczki do biblioteki są dla dzieci wielką atrakcją. Współpraca przedszkolaków z Biblioteką Szkolną i Miejską ( filia Nr 3) przy Gimnazjum Jana Pawła II ma już swoją wieloletnią tradycję a to dzięki Pani Lucynie Taraska , która organizuje różnorodne formy współpracy w bibliotece, jak również systematycznie przychodzi do przedszkola , czyta opowiadania, baśnie , bajki i wierszyki, pokazuje ilustracje , rozmawia z dziećmi na temat przeczytanych utworów i nie tylko. Potrafi nawiązać serdeczny , ciepły kontakt z dziećmi , dzięki temu spotkania z p. Lucynką mają niepowtarzalną atmosferę. W grudniu dzieci były gośćmi bibliotekarki Pani Zofii Kuczyńskiej . Grupa IV i V zostały zaproszone na prezentację multimedialną pt.,, Jak powstaje książka” . Zanim obejrzały prezentację dowiedziały się, od czego pochodzi nazwa biblioteka i co to jest za miejsce, co się w nim znajduje oraz kto pracuje w bibliotece. Poznały zasady tam panujące oraz jej bogatą ofertę. Następnie p. Zosia wprowadziła dzieci w historię powstannia książki. Jakież było ogromnie zdziwienie dzieci , kiedy dowiedziały się ,że pierwsza książka nie przypominała nam znanych książek, była żywa , miała ręce i nogi oraz umiała mówić a nawet śpiewać ponieważ był to człowiek. W dawnych czasach, gdy ludzie nie umieli czytać ani pisać , nie istniały litery ani papier i nikt nie znał atramentu, wszystkie prawa, wierzenia oraz podania przechowywano w pamięci ludzkiej i przekazywano ustnie. W dalszej kolejności były pozostawiane wiadomosci w formie guzełków, muszelek oraz kolorów.Przekazy pisemne: pismo obrazkowe na piasku,tabliczkach kamiennych, glinianych i drewnianych ,które zmieniło się stopniowo w pismo literowe. Później wynalezienie papirusu ,pergaminu i w końcu papieru oraz druku, który spowodował rozpowszechnienie książek. W obecnych czasach coraz bardziej popularne stały się książki elektroniczne, ale przedszkolaki korzystają najczęściej z książek tradycyjnych . Tyle wiadomości to dosyć sporo, jak na takie małe ,, szkraby”, ale pani Zosia w bardzo przystępny sposób przekazała tę wiedzę. Jedno ze spotkań odbyło się w bibliotece Powiatowego Zespołu Szkół . Pani Anna Gembara oprowadziła dzieci po pomieszczeniach biblioteki . Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajek czytanych przez starszych kolegów oraz rysowały na ich temat .Przy okazji mogły poznać dyrektora p. Piotra Smelkowskiego , zobaczyć rozkład pomieszczeń szkoły a także przez chwilę uczestniczyć w lekcji w-fu dzięki mamie Kacperka – p. Monice Salamonowicz. Kolejnym celem spotkania była biblioteka w Szkole Postawowej Nr 6. Pani Ewa Bursztynowicz przeprowadziła ciekawe zajęcia biblioteczne, które miały na celu zainteresowanie dzieci książką a także zachęcenie do systematycznego słuchanie , oglądania a także rozmów na temat wysłuchanych treści. Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom bibliotekarkom za poświęcony nam czas i przygotowanie ciekawych spotkań. To jeszcze nie koniec naszych wycieczek , przecież w naszym mieście są jeszcze inne biblioteki, które zamierzamy odwiedzić .

Wycieczka do Fabryki Bombek w Krośnicach

Na początku grudnia dzieci z grup III i V z Przedszkola Nr 3 wraz z opiekunami wybrały się na wycieczkę autokarową do Fabryki Bombek w Krośnicach. Głównym celem naszego wyjazdu było zwiedzanie pracowni dekoracyjnych oraz przybliżenie dzieciom tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Przedszkolaki uczestniczyli w pokazie procesu powstawania bombek oraz oglądały ciekawe, różnorodne ozdoby choinkowe znajdujące się na wystawie. Szczególną uwagę dzieci zwróciły na bombki, na których zostały własnoręcznie namalowane różne postacie bajkowe. Na zakończenie każde dziecko mogło dotknąć bombkę w kształcie złotej rybki, która spełniała wszelkie marzenia. Na pamiątkę wszystkie dzieci otrzymały bombki z własnym imieniem. Wszyscy szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do przedszkola.