Get Adobe Flash player

Ankieta dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety i odesłanie jej na wskazany adres.

Celem ankiety jest zbadanie poziomu umiejętności matematycznych dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w roku szkolnym 2019/2020. Niestety z racji na sytuację związaną z pandemią nie możemy dotrzeć do Państwa bezpośrednio.

Ankieta dla Rodziców

Rekrutacja 2020/2021

Szanowni Rodzice, poniżej znajduje się lista dzieci przyjętych do Przedszkola Samorządowego nr 3 w roku szkolnym 2020/2021.

lista – Przyjęci (1)

Szanowni Rodzice

W okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień) Przedszkole nadal  będzie pracowało w reżimie sanitarnym.

Najlepsze życzenia Mamo!!!

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Że wskazujesz mi drogę w mroku.

Za to, że dni moje tęcza malujesz

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Przyjmij więc z serca płynące życzenia:

dobrego zdrowia, optymizmu,

spokoju i marzeń spełnienia!

- Twoje dziecko

Informacje dotyczące powrotu dzieci do przedszkola w reżimie sanitarnym.

 

Prosimy o przygotowanie dziecka do przyjścia do przedszkola, należy dziecku wytłumaczyć że obecnie przedszkole nie wygląda jak wcześniej. W salach jest mniej zabawek,  nie ma dekoracji, panie będą miały maseczki i przyłbice. Przypomnijmy dzieciom o tym, że  nie powinny się bawić blisko siebie, że muszą często myć ręce.  Przygotujmy je tak by w dniu powrotu dziecka uniknąć niepotrzebnego stresu wynikającego ze zderzeniem się z panującymi realiami.  Jeśli dziecko będzie rano płakało pomiar temperatury może być przekłamany lub niemożliwy.

Pamiętajmy również, że przed wejściem do przedszkola będą ustawiały się kolejki, ponieważ każdemu dziecku należy zmierzyć temperaturę przed wejściem a w szatni może przebywać tylko troje dzieci. Należy przyjść odpowiednio wcześnie by uniknąć niepotrzebnego tłoku i stresu związanego z tą sytuacją.

By ułatwić współpracę w poszczególnych grupach stworzymy harmonogramy przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w którym należy ściśle określić godzinę przyjścia jak i wyjścia dziecka  z przedszkola.

Pamiętajmy również że nie odbieramy dzieci z placu zabaw, nawet wtedy gdy grupa jest na podwórku. Należy zadzwonić dzwonkiem do przedszkola i pracownik przyprowadzi dziecko rodzicowi.

Informacja dla rodziców/opiekunów w sprawie uruchomienia placówek oświatowych i klubiku dziecięcego w reżimie sanitarnym

Od 25 maja przedszkola oraz klubik dziecięcy prowadzone przez gminę Brzeg Dolny wznowią pracę w reżimie sanitarnym.

W związku z tym opracowana została procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii koronawirusa na terenie przedszkoli samorządowych, szkół i klubiku dziecięcego.

Określone zostały kryteria kwalifikacji dzieci do miejskich placówek.

Do piątku 22 maja do godz. 12.00 należy złożyć deklarację uczęszczania dziecka do przedszkola, klubiku lub szkoły.

Placówki oświatowe będą czynne 6.30-16.00.

Przyprowadzanie dzieci odbywa się do godz. 8.00.

Ilość miejsc w placówkach:

Klubik dziecięcy – 12

Przedszkole nr 1 – 44

Przedszkole nr 3 – 36

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 – Przedszkole nr 4 – 48

- Szkoła Podstawowa klasy I-III – 36

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 – Przedszkole nr 2 – 45 -

Szkoła Podstawowa klasy I-III – 30

Szkoła w Pogalewie – Punkt Przedszkolny – 8

Szkoła Podstawowa klasy I-III – 12

Szkoła Podstawowa nr 5 – zerówka – 12

–- szkoła podstawowa – 24

 

Przy kwalifikacji dzieci do przedszkoli /szkół i klubiku uwzględnione zostaną w pierwszej kolejności następujące kryteria:

  • rodzice oboje pracujący, w tym przynajmniej jedno jest pracownikiem służby zdrowia/służb mundurowych/handlu/przedsiębiorstwa produkcyjnego, realizującym zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba dostępnych miejsc zostaną zastosowane dodatkowe kryteria (przy zachowaniu zasady, że rodzic/-ce pracuje/-ją):

  • dziecko niepełnosprawne lub wychowujące się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
  •  dziecko osoby samotnie wychowującej, 
  •  dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci niepełnoletnich).

Rodzice będą musieli wypełnić deklarację uczęszczania dziecka do placówki do 22 maja 2020 r. do godz. 12.00.

Możliwe jest przesłanie skanu wypełnionej deklaracji wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu na adres e-mail placówki lub wrzucić do skrzynki pocztowej.

O dostarczenie oryginału deklaracji prosimy podczas pierwszego przyprowadzenia dziecka do placówki.

Rodzice dzieci szkolnych, którzy chcą skorzystać z możliwości wykupienia obiadów w stołówce szkolnej, proszeni są o wypełnienie cotygodniowej deklaracji i opłacenie kosztów wyżywienia 7 zł/ dzień.

Przyjmuje się tygodniowy okres rozliczeniowy.

Żłobek Miejski nr 1 pozostaje zamknięty.

Dokumenty do pobrania:

DEKLARACJA-OŚWIADCZENIA (1)

Klauzula informacyjna

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU (1)

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID 2 (1)

PROCEDURA NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA 2 (1)

Stanowisko Burmistrza Brzegu Dolnego

Wczoraj rząd ogłosił, że 6 maja organy prowadzące żłobki i przedszkola mogą je otworzyć, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie ma możliwości, by w tak krótkim czasie przygotować nasz żłobek, klubik dziecięcy, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach do przyjęcia dzieci. Wytyczne w tej sprawie są zbyt ogólne. Nie ma limitu przyjęć dzieci, jasnych kryteriów określających pierwszeństwo przyjęcia dziecka. W obecnym stanie epidemicznym zarówno samorząd gminny jak i dyrektorzy nie są w stanie przygotować placówek w taki sposób, by stwierdzić, że bezpieczeństwo zdrowotne dzieci, nauczycieli, pracowników obsługi, a także rodziców i członków rodzin naszych podopiecznych, w tym dziadków, jest w pełni zachowane. Otwarcie placówek miałoby również konsekwencje finansowe dla tych rodziców, którzy w obawie o zdrowie swoje i dzieci, nie zdecydowaliby się skorzystać z możliwości posłania dziecka do przedszkola, gdyż nie mogliby otrzymać zasiłku opiekuńczego.

Jestem po rozmowie z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie, który dodatkowo zaleca badanie wody w obiektach. Nie jesteśmy w stanie w ciągu trzech dni tego wykonać. Ponadto sytuacja epidemiczna w naszym powiecie jest dynamiczna. Obecnie w powiecie wołowskim w kwarantannie przebywa 419 osób, choruje 48 osób, nie żyje jedna osoba. W gminie Brzeg Dolny koronawirusa potwierdzono u 25 osób.

Liczę na Państwa zrozumienie. Życzę wszystkim zdrowia. Dbajmy o siebie i o naszych bliskich.

Paweł Pirek

Burmistrz Brzegu Dolnego

#silnirazem – Gmina Brzeg Dolny dla WAS

Komunikat

Ministerstwo Edukacji Narodowej  przedłużyło zamknięcie placówek oświatowych do dnia 24 maja 2020r. ,w związku z tym przedłużono pracę zdalną placówek.

Życzymy wszystkim zdrowia

Zespół Przedszkola Nr 3

 

Komunikaty dla rodziców wychowanków Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

Informacja dla rodziców i uczniów o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola/szkoły oraz o stosowanych formach i metodach kształcenia w okresie czasowego ograniczenia jego/jej funkcjonowania

 

Szanowni Państwo!

 

Jako Dyrektor przedszkola do której uczęszczają Państwa dzieci, dołożę wszelkich starań, aby umożliwić im kontynuowanie nauki w formie nauczania na odległość. W obecnej sytuacji Państwa – rodziców – rola nabiera nowego znaczenia.

 

Zachęcam do komunikowania się z przedszkolem w zakresie organizacji zdalnego nauczania oraz, jeżeli to możliwe, do udzielania pomocy nauczycielom i dzieciom przedszkola

 

W związku z czasowym zawieszeniem działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, poprzez zamknięcie Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na podstawie art. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzam w przedszkolu/szkole w dniach od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. obowiązkowe nauczanie zdalne.

Realizacja zadań przedszkola odbywać się będzie obecnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka/rodzica z nauczycielem oraz dają możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez przedszkole i nauczycieli.

 

Nauczyciele przedszkola w wymienionym okresie czasu realizować będą zajęcia z dziećmi zdalnie z wykorzystaniem materiałów:

-        dostępnych na stronach MEN oraz Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,

-        dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

-        prezentowanych w programach i na stronach internetowych publicznej telewizji i radiofonii.

 

Nauczyciele przedszkola realizować będą zajęcia w ramach dotychczas obowiązującego w roku szkolnym 2019/2020 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz.

 

Kształcenie zdalne będzie realizowane w następujących formach:

-        w formie konsultacji wspomaganej komputerem – uczenie się kierowane przez nauczyciela w czasie rzeczywistym w dniach powszednich od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15-13.15

-        za pomocą korespondencyjnej wymiany materiałów szkoleniowych oraz konsultowanie się dziecka z nauczycielem różnymi sposobami komunikacyjnymi (telefon, poczta elektroniczna) w czasie rzeczywistym,

-        nauczanie w formie systemu telekonferencyjnego, tj. przez grupowego facebook

 

Nauczyciel, przedstawiając  nowy materiał, będzie dawał rodzicom dzieci wskazówki, jak wykonać zadanie jak pomóc w zabawie i wytłumaczyć nowy materiał.

 

O możliwych formach pracy zdalnej lub o innych sposobach pracy każdego wychowanka przedszkola  poinformują jego wychowawczynie .

 

Nauczyciele będą utrzymywać kontakt z rodzicami, korzystając z telefonu, Facebooka, sms, strony internetowej przedszkola www.balbinka.brzegdolny.pl  poczty elektronicznej by wspierać ich w rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Dyrektor

Aleksandra Cieśla

REKRUTACJA

Szanowni Rodzice, poniżej znajdują się listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

lista – Przyjęci (3)

lista – Przyjęci i nieprzyjęci (1)

lista – Nieprzyjęci z pierwszej preferencji (1)