Get Adobe Flash player

Uwaga Rodziceǃǃ

 

 

Prosimy o składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do dnia 01.02.2018. r.

 

Deklaracje można pobrać ze strony internetowej www.balbinka.brzegdolny.pl lub w przedszkolu. 

ZAJĘCIA DODATKOWE W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

W naszym Przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będą bezpłatne zajęcia dodatkowe:

- Rytmika- zajęcia prowadzone są 1 raz w tygodniu (we wtorek) we wszystkich grupach wiekowych.

Prowadząca: p. Małgorzata Aleksander- Tęcza

- Język Angielski- zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu (w poniedziałek i czwartek) we wszystkich grupach wiekowych: I, II, III, IV, V.

Prowadząca: p. Wioleta Rzeźniacka

 

Ponadto w naszym Przedszkolu odbywają się:

- Przedstawienia Teatralne ( 1 raz w miesiącu) dla wszystkich grup wiekowych – koszt: 4 zł (płatne u nauczycielek w grupach)

- Koncerty dla dzieci z cyklu „Spotkania z muzyką” dla grup: III, IV, V  prowadzone przez Agencję Artystyczną Pani Aliny Zwoźniak – koszt: 4 zł (płatne u nauczycielek w grupach)

Koncerty odbywają się 1 raz w miesiącu (we wtorek)

Terminy koncertów: 19 IX / 17 X / 21 XI / 12 XII / 30 I/ o godz. 10.00

oraz 20 II / 20 III / 17 IV / 22 V / 12 VI o godz. 11.00

 

 

Wakacyjne dyżury dolnobrzeskich przedszkoli

UWAGA RODZICE !!

 

W okresie letnim (lipiec i sierpień) do przedszkoli będą przyjmowane dzieci  tylko obojga pracujących rodziców.

 

Zapisy przyjmują nauczycielki poszczególnych grup

 

   W okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) dyżury pełnią:

 

Od 03.07.2017 – 31.07.2017 r  – Przedszkole Nr 1 (osiedle Fabryczne)

 

Od 01.08.2017 – 31.08.2017    – Przedszkole Nr 3 (osiedle Warzyń)

 

UWAGA RODZICE!

W związku z wycieczką do sali zabaw “Piotruś” we Wrocławiu dnia 5 czerwca (poniedziałek) prosimy Rodziców o przyprowadzanie dzieci do godziny 7.30.

BURMISTRZ BRZEGU DOLNEGO – ZARZĄDZENIE NR KK.0050.19.2017

ZARZĄDZENIE Z DNIA 31 MARCA 2017 R.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz.U. z 2017 r., poz.59, art. 204 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe

zarządza się, co następuje:

§ 1

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych określa się terminy określone w załączniku.

§2

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miejskiej Nr XXVIII/149/17 z dnia z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych w Gminie Brzeg Dolny.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny.

§ 4

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.brzegdolny.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w §2.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017 / 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017/2018;

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Komunikat o liczbie wolnych miejsc do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola   do 27 marca 2017

 

1.

Składanie: karty zgłoszenia do klasy I,wniosku o przyjęcie do przedszkola, wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego, wniosku o kontynuowanie rocznego przygotowania przedszkolnego wraz z załącznikami. od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. 12-19 czerwca 2017 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28 kwietnia 2017 r.godz. 14.00 29 czerwca 2017 r.godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 maja 2017 r.godz. 14.00 do 1 lipca 2017 r.godz. 14.00

4.

Składanie wniosków do SKR o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. (do 17 maja 2017r)

5.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

REKRUTACJA

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym

z dnia 27 marca 2017 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym2017/18

podstawa prawna:

Art. 204 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Zarządzenie nr KK.0050.17.2017 z dnia 22.03.2017 r. Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3   w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2017/18 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w  terminie od      03 kwietnia  – 14 kwietnia 2017 r.  

Liczba wolnych miejsc wynosi:  47

 

Zgodnie z art. 153 w ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 78 rodziców

UWAGA RODZICE!

Dnia 9.02.2017r. (CZWARTEK) odbędzie się w przedszkolu DZIEŃ AKTYWNOŚCI- SPOTKANIE Z BAJKĄ “CZERWONY KAPTUREK”. Tego dnia prosimy o przebranie dzieci za ulubioną/ dowolną postać z tej bajki.

UWAGA RODZICE!

Dnia 31.01.2017r. (wtorek) odbędzie się bal karnawałowy. Prosimy Rodziców o przygotowanie strojów karnawałowych dla dziecka.

Dzieci z grupy IV odwiedzają biblioteki

Wycieczki do biblioteki są dla dzieci wielką atrakcją. Współpraca przedszkolaków z Biblioteką Szkolną i Miejską ( filia Nr 3) przy Gimnazjum Jana Pawła II ma już swoją wieloletnią tradycję a to dzięki Pani Lucynie Taraska , która organizuje różnorodne formy współpracy w bibliotece, jak również systematycznie przychodzi do przedszkola , czyta opowiadania, baśnie , bajki i wierszyki, pokazuje ilustracje , rozmawia z dziećmi na temat przeczytanych utworów i nie tylko. Potrafi nawiązać serdeczny , ciepły kontakt z dziećmi , dzięki temu spotkania z p. Lucynką mają niepowtarzalną atmosferę. W grudniu dzieci były gośćmi bibliotekarki Pani Zofii Kuczyńskiej . Grupa IV i V zostały zaproszone na prezentację multimedialną pt.,, Jak powstaje książka” . Zanim obejrzały prezentację dowiedziały się, od czego pochodzi nazwa biblioteka i co to jest za miejsce, co się w nim znajduje oraz kto pracuje w bibliotece. Poznały zasady tam panujące oraz jej bogatą ofertę. Następnie p. Zosia wprowadziła dzieci w historię powstannia książki. Jakież było ogromnie zdziwienie dzieci , kiedy dowiedziały się ,że pierwsza książka nie przypominała nam znanych książek, była żywa , miała ręce i nogi oraz umiała mówić a nawet śpiewać ponieważ był to człowiek. W dawnych czasach, gdy ludzie nie umieli czytać ani pisać , nie istniały litery ani papier i nikt nie znał atramentu, wszystkie prawa, wierzenia oraz podania przechowywano w pamięci ludzkiej i przekazywano ustnie. W dalszej kolejności były pozostawiane wiadomosci w formie guzełków, muszelek oraz kolorów.Przekazy pisemne: pismo obrazkowe na piasku,tabliczkach kamiennych, glinianych i drewnianych ,które zmieniło się stopniowo w pismo literowe. Później wynalezienie papirusu ,pergaminu i w końcu papieru oraz druku, który spowodował rozpowszechnienie książek. W obecnych czasach coraz bardziej popularne stały się książki elektroniczne, ale przedszkolaki korzystają najczęściej z książek tradycyjnych . Tyle wiadomości to dosyć sporo, jak na takie małe ,, szkraby”, ale pani Zosia w bardzo przystępny sposób przekazała tę wiedzę. Jedno ze spotkań odbyło się w bibliotece Powiatowego Zespołu Szkół . Pani Anna Gembara oprowadziła dzieci po pomieszczeniach biblioteki . Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały bajek czytanych przez starszych kolegów oraz rysowały na ich temat .Przy okazji mogły poznać dyrektora p. Piotra Smelkowskiego , zobaczyć rozkład pomieszczeń szkoły a także przez chwilę uczestniczyć w lekcji w-fu dzięki mamie Kacperka – p. Monice Salamonowicz. Kolejnym celem spotkania była biblioteka w Szkole Postawowej Nr 6. Pani Ewa Bursztynowicz przeprowadziła ciekawe zajęcia biblioteczne, które miały na celu zainteresowanie dzieci książką a także zachęcenie do systematycznego słuchanie , oglądania a także rozmów na temat wysłuchanych treści. Serdecznie dziękujemy wszystkim paniom bibliotekarkom za poświęcony nam czas i przygotowanie ciekawych spotkań. To jeszcze nie koniec naszych wycieczek , przecież w naszym mieście są jeszcze inne biblioteki, które zamierzamy odwiedzić .