Get Adobe Flash player

„ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY”

Na przełomie kwietnia i maja w Przedszkolu Samorządowym nr3 w Brzegu Dolnym, nauczycielki- Ewa Glińska i Aleksandra Siwkow zorganizowały konkurs na wierszyk/rymowankę pt. „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, w którym uczestniczyli rodzice wraz z dziećmi.

Głównymi celami konkursu było propagowanie zdrowego odżywiania się u dzieci, rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem, zdobywanie wiedzy praktycznej i teoretycznej na temat zdrowego odżywiania się oraz inspirowanie dzieci i rodziców do aktywności twórczej i literackiej. Technika i format wykonywania prac była dowolna, natomiast praca musiała zawierać wierszyk na temat zdrowego odżywiania z ilustracją wykonaną przez dziecko.

Wpłynęło 7 prac. Komisja konkursowa nie przyznała 3 głównych miejsc tylko wyróżnienia. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz upominki.