Get Adobe Flash player

REKRUTACJA

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym

z dnia 27 marca 2017 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu w roku szkolnym2017/18

podstawa prawna:

Art. 204 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60)

Zarządzenie nr KK.0050.17.2017 z dnia 22.03.2017 r. Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3   w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2017/18 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w  terminie od      03 kwietnia  – 14 kwietnia 2017 r.
 

Liczba wolnych miejsc wynosi:  47

 

Zgodnie z art. 153 w ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. , poz. 59) na 7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowanie wychowania przedszkolnego złożyło 78 rodziców