Get Adobe Flash player

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017 / 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2017/2018;

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Komunikat o liczbie wolnych miejsc do klas pierwszych, oddziałów przedszkolnych, przedszkola   do 27 marca 2017

 

1.

Składanie: karty zgłoszenia do klasy I,wniosku o przyjęcie do przedszkola,
wniosku o kontynuowanie wychowania przedszkolnego, wniosku o kontynuowanie rocznego przygotowania przedszkolnego
wraz z załącznikami.
od 3 kwietnia do 14 kwietnia 2017 r. 12-19 czerwca 2017 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28 kwietnia 2017 r.godz. 14.00 29 czerwca 2017 r.godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 maja 2017 r.godz. 14.00 do 1 lipca 2017 r.godz. 14.00

4.

Składanie wniosków do SKR o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. (do 17 maja 2017r)

5.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej