Get Adobe Flash player

Rekrutacja – informacje

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 05 luty 2018 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2018/2019

 

podstawa prawna:

1)art.204. ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

2)Zarządzenie  nr 0050.3.2018 z dnia 09.01.2017 r. Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2017/2018

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2018/2019 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od

                  08 lutego – 28 lutego 2018 r

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 26

 

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu złożyło 99 rodziców

 

  1. Wnioski do przedszkola składamy od dnia 08.02.2018 – 28.02.2018
  2. Do wniosków należy dołączyć oświadczenia.
  3. Ponadto od obojga rodziców dzieci poniżej 2,5 roku życia wymagane są zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie.