Get Adobe Flash player

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

W związku z wystąpieniem zagrożenia epidemicznego w placówce spowodowanego wystąpieniem u 7 pracowników pozytywnego testu na COVID-19 przedłużam za zgodą Sanepidu zawieszenie zajęć dydaktyczno-opiekuńczych i  przejście na tryb nauczania zdalnego od dnia 16 listopada do 20 listopada 2020 r.

 

Zarządzenie Nr 11

Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym z dnia 12.11.2020 r

w sprawie: zawieszenia zajęć i przejścia na tryb nauczania zdalnego

Podstawa prawna: Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia MEN i sportu z dnia 31 grudnia 2002 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r poz. 1166) zarządza się co następuje:

§ 1

Od dnia 16.11.2020 r do dnia 20.11.2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia  wychowanków i pracowników wynikających z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju i placówce, dyrektor zawiesza zajęcia dydaktyczno-opiekuńcze w systemie stacjonarnym i zarządza edukację zdalną od dnia 16.11.2020 do dnia 20.11.2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Aleksandra Cieśla

Dyrektor P3 w Brzegu Dolnym