Get Adobe Flash player

Komunikat o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym Nr 3

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 23 lutego 2021 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2021/2022

podstawa prawna:

  1) art. 154. ust.1 pkt.1  ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 .) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.)

2) Zarządzenie Nr 0050.6.2021 .z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i szkól podstawowych  prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny

  Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje,  że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie             

od 01 marca – 12 marca 2021 r.

   Liczba wolnych miejsc wynosi: ……52…….

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację   o kontynuowaniu złożyło  …73 ….. rodziców.

Informacja

dotycząca ilości wolnych miejsc

w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym

W roku szkolnym 2021/2022 ilość wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi:

Grupa I  „Krasnale” (2,5 – 3 latki ) – 25 miejsc

Grupa II  „Biedronki” ( 3 – 4 latki)  – 3 miejsca

Grupa III  „Pszczółki” (4 – 5 latki) – 3 miejsca

Grupa IV  „Żabki” ( 5 latki) – brak wolnych miejsc

Grupa „O” – ( 6 latki) – 21 miejsc