Get Adobe Flash player

DYŻURY WAKACYJNE

Szanowni Rodzice przypominamy terminarz dyżurów placówek zaplanowanych podczas przerwy wakacyjnej.

Podczas wakacji 2022 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci, a także w kuchniach.

W czasie zamknięcia przedszkoli wyznaczone zostały placówki dyżurujące dla dzieci, których rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić im opieki*.

UWAGA!

*Rodzice, którzy wyrażą chęć skorzystania z opieki w innym przedszkolu, będą proszeni o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka. Karty będą dostępne przedszkolach u wychowawców i w sekretariatach
w późniejszym terminie. Oferta pobytu dzieci w przedszkolach dyżurujących kierowana jest do rodziców pracujących ( nieprzebywających na urlopach wypoczynkowych, bezpłatnych, macierzyńskich, wychowawczych), którzy w tym czasie nie mogą zapewnić opieki dzieciom.

Zachęcamy  rodziców, aby czas, kiedy placówka jest zamknięta, został wykorzystany na wspólny rodzinny wypoczynek.