Get Adobe Flash player

Grupa II w Izbie Pamięci

Dzieci z grupy 2 zwiedzały Izbę Pamięci Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Przewodnikiem był Pan T. Barecki, który pięknie opowiedział dzieciom historię naszego miasta. Dzieci miały okazję oglądać pamiątki, dokumenty, zdjęcia, wspomnienia i różnego rodzaju przedmioty mające wartość historyczną związaną z przedwojennymi, wojennymi i powojennymi losami ludzi, których wiatr historii rzucił po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyskane, w tym przypadku na Ziemię Dolnośląską. Dzieci z wielkim zainteresowaniem oglądały zabytkowe telewizory i odbiorniki radiowe, maszyny do pisania, magiel, a także mundury wojskowe.