Get Adobe Flash player

Podsumowanie projektów prowadzonych w ramach grantów oświatowych

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym, dzięki przyznanym funduszom z gminnych grantów oświatowych, realizowane były dwa projekty edukacyjne – przygotowane przez Panią Martę Krauz warsztaty sportowe „Mali mistrzowie sportu” oraz warsztaty terapii ręki „Królik zjada marchewkę” prowadzone przez Pani Patrycję Molińską i Magdalenę Wlaźlak-Szał.

Projekt „Mali mistrzowie sportu” skierowany był do najmłodszych dzieci przedszkolnych. Głównym założeniem projektu było uświadamianie dzieci, jak przyjemna jest aktywność fizyczna. Szczególnie w wieku przedszkolnym poruszanie się jest ważnym środkiem zdobywania informacji na temat otaczającego świata. Przez ruch dziecko ma możliwość poznawania siebie samego, własnego ciała i własnych możliwości, oszacowania swoich umiejętności,

a także rozwijania wiary we własne siły oraz zdobywania w trakcie zabaw ruchowych społecznych doświadczeń z innymi osobami. Zajęcia sportowo-rekreacyjne dały dziecku możliwość wyboru aktywności fizycznej, pozwoliły na zetknięcie się z wieloma odmianami form ruchu, umożliwiły uczestnictwo we współzawodnictwie i współdziałaniu w zespole. Dlatego końcowym efektem realizacji projektu było zorganizowanie mini olimpiady sportowej dla dzieci i wypróbowanie specjalnie do tego celu zakupionego sprzętu sportowego oraz spotkanie z udziałem sportowców. Do przedszkola udało zaprosić się trzech młodych piłkarzy, którzy na co dzień reprezentują Akademię Piłkarską Brzeg Dolny. Franek, Kajetan i Tymon przygotowali dla naszych najmłodszych zestaw ćwiczeń, pokazali kilka trików piłkarskich, a następnie rozegrali mini mecz

Drugi z realizowanych projektów skierowany był do dzieci przedszkolnych, które mają nieprawidłową postawę ciała, a przez to problemy z wykonywaniem codziennych czynności, problemy w zabawach manipulacyjnych, niską szybkość wykonywania ruchów, wolne tempo uczenia się, problemy w rozwoju czynności grafomotorycznych, trudności w komunikacji i interakcjach społecznych czy zaburzenia koordynacji ruchowej i wzrokowo-ruchowej. Stymulacja dłoni podczas zajęć miała pobudzić bezpośrednio ośrodek w mózgu odpowiedzialny za dłonie, a pośrednio ośrodek ruchowy mowy. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zabawach manipulacyjnych, tak indywidualnie, jak i w formie grupowej, odkrywając świat masażyków, ćwiczeń ruchowych i interesujących pomocy sensorycznych.