Get Adobe Flash player

Awans zawodowy

Pani Marta Krauz – nauczycielka w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym w dniu 01 lipca 2022 r. ubiegała się, przed Komisja Kwalifikacyjną, o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego.

Jest to pierwszy krok w awansie zawodowym nauczyciela stażysty.

Pani Marta Krauz zaprezentowała przed Komisją swój dorobek zawodowy za okres stażu, następnie musiała odpowiedzieć na pytania członków Komisji z zakresu wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego, zaproponować rozwiązanie wskazanego przez Komisję problemu związanego z wykonywaną pracą oraz wykonać zadanie z użyciem narzędzi multimedialnych. Nauczycielka zaprezentowała się doskonale, uzyskując maksymalną ilość punktów, a tym samym akceptację Komisji Kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego. GRATULUJEMY !!!