Get Adobe Flash player

JODEK POTASU

Dzień dobry,

Podaję Państwu informacje związane z dystrybucją tabletek z jodkiem potasu.

Są to:

  1. charakterystyka produktu
  2. mapa miasta i giny Brzeg dolny z podziałem na punkty dystrybucji preparatu jodku potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;
  3. punkty dystrybucji preparatu jodku potasu w przypadku wystąpienia zagrożenia radiacyjnego dla ludności gminy Brzeg Dolny;
  4. grupy ryzyka i dawkowania tabletek jodowych;
  5. informacja o tym, kiedy nie przyjmować jodku potasu;
  6. zgoda na pobranie i podanie tabletek z jodkiem potasu na terenie przedszkola.

Informuję, że osobą upoważnioną do podania tabletek jest Rodzic/Opiekun dziecka lub upoważniona przez niego osoba!!!

Zgody, które Państwo otrzymają, pozwalają na pobranie – przez dyrektora PS3 lub upoważnioną przez niego osobę – tabletek z jodkiem potasu z głównego punktu dystrybucji i przeniesienie na teren przedszkola, aby to na naszym terenie szybko mogli Państwo zareagować osobiście lub upoważniona przez Państwa osoba (pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych medykamentów!!!)

Oczywiście chodzi o sytuację, która miałaby się wydarzyć w godzinach pracy przedszkola. W pozostałym czasie, gdyby wystąpiła sytuacja kryzysowa, pobierają Państwo tabletki z głównych punktów dystrybucji, wskazanych w jednym z załączników podanych na stronie (lub znajdujących się na tablicy ogłoszeń w przedszkolu).

Proszę zapoznać się dokładnie z informacjami znajdującymi się na zgodzie.

Proszę pamiętać, że to Państwo są osobami decyzyjnymi w przypadku własnego dziecka.

Z pozdrowieniami, M. Wlaźlak-Szał, dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym