Get Adobe Flash player

Konkurs plastyczny dla Rodziców i dzieci pod hasłem „Jesienne drzewa”

Konkurs organizowany jest w ramach realizacji planu rocznego oraz programu ekologicznego Kubusiowi Przyjaciele Natury.  Konkurs skierowany jest do Rodziców i ich dzieci.  Głównym naszym celem jest  zwrócenie uwagi na rolę drzew w naszym życiu, wzmocnienie świadomości  społecznej w odniesieniu do środowiska, w którym żyjemy.                                                            

CELE KONKURSU                                                                                                                                                                       

  – Przybliżenie dzieciom  zagadnień związanych z drzewami i ich rolą w naszym życiu                                                                 

  – Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska                                                                                    

  – Uświadomienie dzieciom potrzeby ochrony drzew

Regulamin konkursu 

–  Wykonanie pracy powinno zostać poprzedzone rozmową z dzieckiem na temat ochrony przyrody, poszanowania zieleni miejskiej

– Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy z wykorzystaniem materiałów plastycznych oraz  materiału przyrodniczego i  odpadów( makulatura, szary papier, rolki po papierze toaletowym itp.)

– Konkurs ma charakter wewnątrz przedszkolny i przeznaczony jest dla dzieci i ich Rodziców ze wszystkich grup wiekowych.

-Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

– Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę, zawierającą: imię i nazwisko dziecka oraz nr grupy do której dziecko chodzi.

– Dla zwycięzców przewidziane są dyplomy i drobne nagrody rzeczowe.

-Termin konkursu upływa 15 października

–  Praca powinna być wykonana w formacie A-3                                                                                                                                        

Prace dzieci przyjmowane będą  u n-lek w grupach.

-Wystawa prac biorących udział w konkursie odbędzie się w dniach 16-17 X 2013  zorganizowana zostanie w holu przedszkola.

-Prace przechodzą  na własność Przedszkola Samorządowego Nr 3.

Informacji  udzielają:

Marta Jasińska i Jolanta Macuga gr. II

Patrycja Molińska i Wioletta Solarewicz  gr. IV                            tel. 71-319-56-95