Get Adobe Flash player

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkolnego Samorządowego

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 10

z dnia 24.02.14

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkolnego Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2014/2015;

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego dzieci urodzonych w roku 2011 i wcześniej.Składanie deklaracji o kontynuowaniu rocznego obowiązkowego w danej szkole przygotowania przedszkolnego dzieci urodzonych w II połowie 2008. do 21 lutego 2014

 

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami. 3 marca do 11 kwietnia 2014 r. 10-17 czerwca 2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych. 28 kwietnia 2014 r.godz. 14.00 24 czerwca 2014 r.godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 12 maja 2014 r.godz. 14.00 do 30 czerwca 2014 r.godz. 14.00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych. (do 19 maja 2014r)

6.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 5 dni od daty złożenia wnioskuo sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej