Get Adobe Flash player

Author Archive

Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci

                                             Drodzy uczniowie i rodzice !!!

Nasza szkoła przystąpiła do projektu  “Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”.Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami.

W zamian za przyniesiony zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny szkoła otrzyma   bon, który wykorzysta na nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego lub materiałów biurowych. Jedynym warunkiem jest mobilizacja do działania, porządki domowe i chęci! Do akcji szkolnej mogą przyłączyć się również firmy i instytucje, które oddadzą zużyty sprzęt na rzecz wybranej szkoły. 

,,Im więcej sprzętu uzbieramy, tym wyższy bon otrzymamy!!!’’

 Termin Akcji:

Miejsce Akcji:

PARTNERZY  AKCJI :

Operatorem Akcji jest Green Office Ecologic Spółka z o.o. 

Siedziba Spółki – Warszawa 00-074, ul. Trębacka 4

Kontakt telefoniczny: 502-171-293 ;  83 341 75 94 wew. 23;  w godz. 8:00 – 16:00

e-mail: eko.szkoly@greenoffice.co / www.dzieci-zbieraja-elektrosmieci.pl

ZBIERAMY: KOMPUTERY, DRUKARKI, MONITORY, TELEFONY, SPRZĘT RTV I AGD, BATERIE, AKUMULATORY, KABLE, TUSZE ATRAMENTOWE, ITP

NIE ODBIERAMY TONERÓW  I ŚWIETLÓWEK

Szanowni Rodzice

Przypominamy o konieczności korzystania z kart BIOSYS

dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.

Zgodnie § 2 pkt 5 Regulaminu elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w Przedszkolu Samorządowym nr 3 w Brzegu Dolnym „Punktualny Przedszkolak” od dnia 4 maja 2021r. brak elektronicznego zarejestrowania wejścia/wyjścia dziecka wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień według maksymalnej liczby godzin płatnych za pobyt w przedszkolu, wspólny dla wszystkich dzieci i zgodny z godzinami funkcjonowania Przedszkola, tj. od godz. 6.15  do 16.15,  z odliczeniem 5 godzin na bezpłatną realizację podstawy programowej.

Narodowy Spis Powszechny

Zachęcamy do głosowania na Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną TAMA w Brzegu Dolnym w Ogólnopolskim konkursie Modernizacja Roku i Budowa XXI w.

https://www.modernizacjaroku.org.pl/pl/edition/2262/object/2658/miejska-i-gminna-biblioteka-publiczna-tama-brzeg-dolny?fbclid=IwAR3oHwNoGLwKpIijYrrEusj8vdItFCELVay9ALKD3hnkxEyG1b_xLJrpl0o

Informacja

Szanowni Rodzice,

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 26 marca 2021r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w dniach od 29 marca 2021r. do 9 kwietnia 2021r. nasze przedszkole pełni dyżur dla dzieci objętych opieką.

Przedszkole czynne będzie w godzinach od 6:30 do 16:00

Od 29 marca 2021 do 9 kwietnia 2021r. prowadzona będzie praca zdalna.

Uwaga !

Szanowni Rodzice, zgodnie z decyzją Rządu Przedszkole Samorządowe nr 3 zostaje zamknięte od dnia 29 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 roku.

Dla dzieci Rodziców pracujących w służbach medycznych, sanitarnych, policji, straży w naszym przedszkolu zostaje zorganizowana opieka przedszkolna dla dzieci ze wszystkich placówek w Brzegu Dolnym.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie dzieci u nauczycielek w grupach.

Apelujemy do Rodziców o przestrzeganie obowiązujących zasad higieny i bezpieczeństwa.

Rekrutacja

Szanowni Państwo w zakładce REKRUTACJA znajdują się wszystkie informacje dotyczące rekrutacji, linki do rekrutacji.

Komunikat o liczbie wolnych miejsc w Przedszkolu Samorządowym Nr 3

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 23 lutego 2021 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2021/2022

podstawa prawna:

  1) art. 154. ust.1 pkt.1  ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910 .) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U.2020 poz. 713 ze zm.)

2) Zarządzenie Nr 0050.6.2021 .z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i szkól podstawowych  prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny

  Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje,  że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2021/2022 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie             

od 01 marca – 12 marca 2021 r.

   Liczba wolnych miejsc wynosi: ……52…….

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację   o kontynuowaniu złożyło  …73 ….. rodziców.

Informacja

dotycząca ilości wolnych miejsc

w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym

W roku szkolnym 2021/2022 ilość wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach wynosi:

Grupa I  „Krasnale” (2,5 – 3 latki ) – 25 miejsc

Grupa II  „Biedronki” ( 3 – 4 latki)  – 3 miejsca

Grupa III  „Pszczółki” (4 – 5 latki) – 3 miejsca

Grupa IV  „Żabki” ( 5 latki) – brak wolnych miejsc

Grupa „O” – ( 6 latki) – 21 miejsc

Zaproszenie

Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie zaprasza rodziców/opiekunów do udziału w wiosennej edycji programu edukacyjno – profilaktyczno- wychowawczego pn. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców . Wszelkie informacje znajdują się w pliku zamieszczonym poniżej.

Pliki do pobrania:

Rekrutacja-na-zajecia-Szkola-dla-rodzicow-i-wychowawcow-edycja-wiosennaDownload

Informacja o rekrutacji

Poniżej znajduje się informacja Naczelnika Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, prosimy o zapoznanie się z treścią informacji.

Pliki do pobrania:

rekrutacja-1-1Download