Get Adobe Flash player

Opłaty

OPŁATY

Żywienie – 7,00 zł

Opłata wykraczająca poza podstawę programową – 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć

UWAGA!!!

Zmiana stawki żywieniowej

Informuję, że od 01 stycznia 2022 r. dzienna stawka żywieniowa będzie wynosić  8,00 zł  za trzy posiłki: śniadanie, obiad (dwudaniowy), podwieczorek.

Wzrost kosztów żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym.

Podstawa prawna:

  • Art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w związku z art.52 ust.12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)

UWAGA RODZICE

Informujemy, że od września 2018 r. dokonywanie płatności  za pobyt w przedszkolu  oraz wyżywienie  możliwe jest tylko przelewem na konto bankowe.

Informację na temat wysokości opłat można uzyskać również u pani Intendent.

Sposób wypełnienia przelewu – opłata za pobyt dziecka w przedszkolu:

Przedszkole Samorządowe nr 3,

ul. Przedszkolna 1

56-120 Brzeg Dolny

Konto nr: 22 9583 1022 0110 9948 2001 0002

Tytułem: opłata za pobyt- imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc

Sposób wypełnienia przelewu – opłata za żywienie:

Przedszkole Samorządowe nr 3,

ul. Przedszkolna 1,

56-120 Brzeg Dolny

Konto nr: 92 9583 1022 0110 9948 2001 0003

Tytułem: opłata za żywienie- imię i nazwisko dziecka, grupa, miesiąc