Get Adobe Flash player

KIERMASZ

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA KIERMASZ CIAST I PALM ŚWIĄTECZNYCH

cały dochód przekazany zostanie na leczenia Kacperka Kulik wychowanka naszego przedszkola.

Zapraszamy w piątek 6 marca 2020r. w godzinach od 12.00 do 16.00

REKRUTACJA!!!

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną.

Poniżej znajduje się link do rekrutacji:

gminabrzegdolny.przedszkola.vnabor.pl

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabrzegdolny

 

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania dotyczące harmonogramu rekrutacji, kryteriów naboru do przedszkola.

Kryteria rekrutacji

Zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 roku

 

Informacja GIS w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W związku z pojawiającymi się w niektórych krajach europejskich przypadkami zachorowań na koronowirusa informujemy: • iż grupach przedszkolnych przeprowadzone zostały rozmowy na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;

• w widocznych miejscach znajdują się  instrukcje dotyczące mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

• rodzice proszeni są , by nie posyłać przeziębionych (zakatarzonych i kaszlących) i chorych dzieci do przedszkola; 

• dzieci, rodzice i nauczyciele, którzy nie mieli kontaktu z osobą chorą, nie mają powodu do obaw;

• rodzice, jeśli wasze dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie należy powiadomić o tym najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną, zgłosić się z dzieckiem do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno- zakaźnego.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Poniżej znajduje się informacja GIS, prosimy o zapoznanie się z jej treścią.

02-MEN-koronawirus szkoła_27.02.2020_

 

 

 

Komunikat dotyczący zaleceń GIS i Ministerstwa Zdrowia w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi.

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Osoby powracające z północnych Włoch Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia: - codziennie mierzyć temperaturę ciała - zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel). W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS. Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu. Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach - Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-dla-osob-powracajacych-z-polnocnych-wloch - Kancelarii Prezesa Rady Ministrów www.premier.gov.pl

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 25 lutego 2020 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2020/2021

 

podstawa prawna:

1)art. 154. ust.1 pkt.1  ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

2) Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od

02 marca – 13 marca 2019 r

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 38

 

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu złożyło 87 rodziców

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

Rekrutacja 2020_inf_dla_przedszkoli_i_szkol (1)

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Rodzice!

Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbywa się drogą elektroniczną.

Poniżej znajduje się link do rekrutacji:

gminabrzegdolny.przedszkola.vnabor.pl

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabrzegdolny

 

Poniżej znajdują się załączniki do pobrania dotyczące harmonogramu rekrutacji, kryteriów naboru do przedszkola.

Kryteria rekrutacji

Zarządzenie z dnia 30 stycznia 2020 roku

 

 

Harmonogram pracy placówek oświatowych w czasie wakacji

Szanowni Rodzice!

Poniżej znajduje się link do harmonogramu pracy placówek w miesiącach lipcu i sierpniu 2020r.

Harmonogram pracy placówek oświatowych lipiec-sierpień 2020

Deklaracje o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej

Szanowni Rodzice dzieci z roczników: 2015, 2016 i młodszych uczęszczających do grup I, II, III i IV.

Prosimy o odbieranie i wypełnianie deklaracji potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej, które dostępne są u nauczycielek w poszczególnych grupach.

Prosimy o przemyślane składanie deklaracji, złożenie deklaracji w naszej placówce oznacza pozostawienie dziecka w Przedszkolu a zarazem uniemożliwia przyjęcie dziecka w innej placówce podczas  otwartego naboru.

Deklaracje przyjmowane będą tylko do 13 stycznia 2020 r.

Deklaracje przyniesione po terminie nie będą uwzględniane.

Bal karnawałowy

W piątek 10 stycznia 2020r. w godzinach od 9.00 do 11.00 odbędzie się Bal karnawałowy.