Get Adobe Flash player

Rekrutacja

W dniu 28 czerwca 2022 r., o godz. 16.45, w Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Brzegu Dolnym, w sali grupy I, odbędzie się spotkanie z rodzicami przyszłych Przedszkolaków.

Na spotkanie zapraszamy jednego z rodziców wraz z dzieckiem – naszym przyszłym Przedszkolakiem.

W pierwszej części spotkania odbędzie się prezentacja kadry pedagogicznej Przedszkola, następnie dzieci trafią pod opiekę nauczycieli, aby poznać Przedszkole i Panie oraz uczestniczyć w zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich.

Rodzice w tym czasie pozostaną na spotkaniu z dyrektorem Przedszkola.

Następnie rodzice dołączą do swoich dzieci, aby uczestniczyć wspólnie w zabawie przygotowanej przez nauczycieli.

Zapraszamy serdecznie,

Dyrektor i Grono Pedagogiczne Przedszkola Samorządowego Nr 3

w Brzegu Dolnym

Link do strony kandydata w rekrutacji przedszkolnej będzie aktywny od poniedziałku 28 lutego 2022r.

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabrzegdolny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli – informacje dla rodziców i opiekunów

28 lutego 2022 r. rusza elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych i przedszkoli na rok szkolny 2022/2023.

Na stronie internetowej www.brzegdolny.pl oraz na stronach placówek oświatowych gminy Brzeg Dolny umieszczony zostanie  link do elektronicznej rekrutacji.

Rodzice/ opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu proszeni są o wypełnienie w systemie informatycznym wniosku o przyjęcie dziecka, wydrukowanie wypełnionego wniosku i po podpisaniu, złożenie go w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Osoby, które nie korzystają z komputera i Internetu mają możliwość wypełnienia i wydrukowania wniosku o przyjęcie dziecka w każdej placówce oświatowej, do której prowadzony jest nabór elektroniczny. Pracownicy szkół/przedszkoli pomogą w prawidłowym wypełnieniu wniosku.

 Rekrutacja do przedszkoli   

W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 uczestniczą dzieci zamieszkujące na terenie gminy Brzeg Dolny, które w roku szkolnym 2021/2022 nie uczęszczały do publicznych przedszkoli  lub chcą zmienić placówkę. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Brzeg Dolny mogą być przyjęci do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzicie lub opiekunowie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2021/2022 do gminnych placówek oświatowych i kontynuują pobyt, wypełniają wniosek o kontynuację do 18 lutego 2022 r. do godz. 14.30 i składają w swoim przedszkolu.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów przedszkolnych nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 Uwaga rodzice dzieci 6-letnich!

Dzieci 6–letnie (rok urodzenia 2016) w roku szkolnym 2022/2023 są objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się 1 września 2022 r. z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

Dzieci w wieku 3, 4 oraz 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. Do przedszkoli mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2 i pół roku, ale w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Ważne informacje rekrutacyjne

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu i szkole  prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów dziecka.

Rodzice/opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech wybranych przedszkoli/szkół w placówkach, które prowadzą rekrutację dzieci z określonego rocznika.

Rodzice/opiekunowie układają listę wybranych placówek według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Przedszkole/szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszej pozycji nazywana jest przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

Do wniosku rodzice/opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Wniosek rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym przedszkolu/szkole powołana przez dyrektora placówki.

Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego,
w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Rodzice/ opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Uwaga! Ważne daty

28.02.2022 – 11.03.2022 – rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli

04.04.2022 – 08.04.2022 – rodzice/opiekunowie dostarczają pisemne potwierdzenie woli zapisu
w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane

15.04.2022 – publikacja list przyjętych

25.04.2022 – 06.05.2022 – rekrutacja uzupełniająca, która odbędzie się w przypadku wolnych miejsc w placówkach oświatowych, które prowadzą rekrutację na rok szkolny 2022/2023.

Nasze szkoły i przedszkola – gdzie szukać?

Rekrutacja prowadzona jest do następujących szkół i przedszkoli:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – os. Warzyń

– klasy pierwsze – rekrutacja do szkół podstawowych

grupy przedszkolne: 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – Stare Miasto

– klasy pierwsza – rekrutacja do szkół podstawowych

–  grupy przedszkolne 3-latki, 5-latki, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 – os. Fabryczne

– klasy pierwsze – rekrutacja do szkół podstawowych

– 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Pogalewie Wielkim

– klasa pierwsza – rekrutacja do szkół podstawowych

– grupa przedszkolna 3-5-latków, 6-latki zerówka – rekrutacja do przedszkoli

Przedszkole Samorządowe nr 1

– 3-latki, 4-latki, 5-latki – rekrutacja do przedszkoli

Przedszkole Samorządowe nr 3

– 3-latki, 4-latki, 5-latki, – rekrutacja do przedszkoli

Małgorzata Bołdyn

Urząd Miejski w Brzegu Dolnym Naczelnik Wydziały Oświaty, Kultury i Sportu

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dla rodziców kandydatów do przedszkola.

Poniżej do pobrania jest również Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2022/2023.