Get Adobe Flash player

Rozkład zajęć

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA DZIECI 4 LETNICH

Godziny

                                        Przebieg
                                 6.15 – 8.00  Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci wg. zainteresowań i pomysłów w wybranych kącikach.  Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę). Zabawy ruchowe. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. 
8.00 – 8.15  Przygotowanie do śniadania – zabiegi sanitarno-higieniczne.
                          8.15 – 8.35  Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. 
                          8.35 – 8-45   Przygotowanie do zajęć. 
8.45  – 9.30  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą wg. wybranego programu
9.30 – 9.55  Zabawy swobodne 
9.55 – 11.15 Spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrody 
11.15 – 11.30 Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne 
                          11.30 – 11.50  Obiad – wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, zachęcanie dzieci do zjadania posiłków 
11.50 – 12.00 Zabiegi higieniczne – przygotowanie do odpoczynku
12.00 – 13.45 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela
                            13.45 – 14.00  Czynności samoobsługowe – rozbieranie i ubieranie się, czynności higieniczne w łazience 
14.00 – 14.15 Podwieczorek
14.15 – 16.15 Zabawy swobodne dzieci, ćwiczenia indywidualne, słuchanie bajek, opowiadań, zajęcia integracyjne, zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, porządkowe, przygotowanie do uroczystości, zabawy w ogrodzie, zajęcia dodatkowe, kontakty z rodzicami

   Realizacja programu wychowania przedszkolnego w zakresie treści podstawy   programowej: 7.15 – 12.15 (tj. 5 godzin).

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GRUPA DZIECI 2,5 – 3 LETNICH

Godziny                                          Przebieg
                                 6.15 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne dzieci wg. ich zainteresowań i pomysłów w dowolnych kącikach. Ćwiczenia ogólnorozwojowe( np. rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, grafomotorykę)Zabawy ruchowe.

Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

Praca zespołowa dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym.

8.00 – 8.15  Przygotowanie do śniadania – zabiegi sanitarno-higieniczne.
                          8.15 – 8.35  Śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków. 
                          8.35 – .8.45  Zabiegi higieniczne 
8.45  – 9.15  Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą.wg. wybranego programu.
9.15 – 9.35  Zabawy swobodne 
9.35 – 11.05 Spacery, wycieczki , zabawy w ogrodzie przedszkolnym, obserwacja przyrody. 
11.05 – 11.20 Przygotowanie do obiadu – zabiegi higieniczne 
                          11.20 – 11.50 Obiad- wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, zachęcanie dzieci do zjadania posiłków
11.50 – 12.00

 

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do odpoczynku

 

12.00 – 13.45 Odpoczynek – słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.
13.45 – - 14.00 Zabiegi samoobsługowe- ubieranie się , czynności higieniczne
14.00 – 14.15 Podwieczorek
                            14.15 – 16.15  Zabawa swobodna dzieci, ćwiczenia indywidualne, słuchanie bajek, opowiadań, zajęcia integracyjne, zabawy stolikowe, zajęcia plastyczne, porządkowe , przygotowanie do uroczystości, zabawy w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci. Zajęcia dodatkowe.Kontakty z rodzicami

Realizacja programu wychowania przedszkolnego w zakresie treści podstawy   programowej: 7.15 – 12.15 (tj. 5 godzin).