Get Adobe Flash player

Alerty

Szanowni Państwo  

Uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr  153 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø  nr  154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59.

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr 131 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ø  nr 132 z dnia 13 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Zarządzenia obowiązują od dnia 16 maja 2022 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 maja 2022 roku do godz. 23:59.

Przypomnienie ogólnych wytycznych dla Administratorów Systemu Informatycznego
  Wymogi raportowania, przyjęcia komunikatów (tylko wobec Starostwa Powiatowego i zarządzania kryzysowego – jeśli dotyczy), monitorowanie ewentualnych zagrożeń zgodnie z zaleceniami z alertu, szczególne w zakresie bezpieczeństwa serwerowego, tworzonych kopii bezpieczeństwa oraz zgłaszania wszelkich możliwych zaobserwowanych naruszeń na nr 112.   Dla ASI  –  na okres wprowadzenia alertu w szczególności należy zwrócić uwagę na takie elementy jak;

  • weryfikacja wykonanych kopi baz danych, czy zapisują się prawidłowo i startują
  • weryfikacja kopi ustawień sieciowych
  • przywrócenie serwera na wypadek zakłóceń i przerw napięcia w tym plany awaryjne (w przypadku braku napięcia)
  • Jeśli serwer nie ma rezerwowego źródła energii, wszystkie podłączone do niego komputery zostaną pozbawione internetu, weryfikacja awaryjnego źródła energii elektrycznej, na wypadek, gdyby zasilanie z sieci głównej zawiodło. Weryfikacja zasilaczy UPS (Uninterruptible Power Supply). Są to urządzenia zasilane akumulatorem, które w momencie zaniku napięcia w sieci głównej, przejmują na siebie funkcję zasilania odbiorników. Zasilacze UPS mają jednak jedną podstawową wadę, ich akumulatory działają bardzo krótko, najczęściej kilka minut.
  • Alternatywą dla UPS są agregaty prądotwórcze UPS wystarcza zwykle na kilka minut, można przedłużyć pracę tego urządzenia podłączając je pod agregat prądotwórczy. Należy zweryfikować jego stan techniczny Agregat jest napędzany silnikiem spalinowym, dlatego umożliwia wytwarzanie energii przez długie godziny, w zależności od wielkości zbiornika paliwa. Dzięki zastosowaniu zarówno zasilacza UPS, jak i agregatu prądotwórczego, komputery będą mogły pracować nieprzerwanie godzinami, polegając wyłącznie na zasilaniu rezerwowym.
  • zdalne monitorowanie parametrów usług sieciowych;
  • zwiększenie dostępności (ASI) po standardowych godzinach pracy w zakresie monitorowania zdalnego parametrów sieciowych. 

Potwierdzeniem dla tych działań mogą stanowić załączniki do naszej instrukcji IT rejestr kopii i sprawdzanie poprawności kopii.

Z wyrazami szacunku 

Tomasz Więckowski – Inspektor Ochrony Danych, Koordynator ds. Cyberbezpieczeństwa