Get Adobe Flash player

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2015/2016;

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 4

z dnia 16.02.15

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym na rok szkolny 2015/2016;

 

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

 

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego dzieci urodzonych w roku 2012 i wcześniej.  do 20 lutego 2015

 

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami. od 2 marca do 10 kwietnia 2015 r. 08-12 czerwca 2015 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych. 24 kwietnia 2015 r.godz. 14.00 22 czerwca 2015 r.godz. 14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 11 maja 2014 r.godz. 14.00 do 30 czerwca 2015 r.godz. 14.00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi kandydatów nieprzyjętych. (do 18 maja 2015r)

6.

Przygotowanie i wydanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. do 5 dni od daty złożenia wnioskuo sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.

7.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej