Get Adobe Flash player

ŚWIATOWY DZIEŃ POCZTY

Chcąc uczcić Światowy Dzień Poczty obchodzony 9 października  dzieci z Przedszkola nr 3   wybrały się z na wycieczkę  do Urzędu Pocztowego mieszczącego się na osiedlu Warzyń. Celem wycieczki było przyjrzenie się pracy urzędników pocztowych oraz zapoznanie   z ich obowiązkami. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem oglądały miejsce   przy okienku i wykazywały się wiedzą do czego służy skrzynka pocztowa oraz znaczek pocztowy. Pani opowiadała o pracy pocztowców oraz sposobach przekazywania informacji dawniej i dziś. W podziękowaniu za spotkanie oraz z okazji Święta Pocztowca dzieci złożyły życzenia. Ta wycieczka bardzo podobała się naszym przedszkolakom