Get Adobe Flash player

REKRUTACJA na rok szkolny 2019/2020

Komunikat Dyrektora Przedszkola Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 31 stycznia 2019 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2019/2020

 

podstawa prawna:

1)art.204. ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 60)

2)Zarządzenie  nr 0050.05.2019 z dnia 10.01.2019 r. Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od

                  08 lutego – 28 lutego 2019 r

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 28

 

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu złożyło 97 rodziców

 

UWAGA RODZICE!!!

Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się drogą elektroniczną.

Link do rekrutacji:

http://gminabrzegdolny.przedszkola.vnabor.pl