Get Adobe Flash player

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3

w Brzegu Dolnym

z dnia 25 lutego 2020 r.

o liczbie wolnych miejsc w przedszkolu

w roku szkolnym 2020/2021

 

podstawa prawna:

1)art. 154. ust.1 pkt.1  ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

2) Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2020/2021 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny

 

Dyrektor Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w terminie od

02 marca – 13 marca 2019 r

 

Liczba wolnych miejsc wynosi: 38

 

Zgodnie  z art. 153 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) na  7 dni poprzedzających rozpoczęcie postępowania rekrutacyjnego deklarację o kontynuowaniu złożyło 87 rodziców