Get Adobe Flash player

Ogłoszenie Burmistrza Brzegu Dolnego

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. szkoły będą prowadziły kształcenie na odległość. Jest to oczywiście związane z działaniami, które mają na celu ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z epidemią koronawirusa. Najważniejsze informacje dla Państwa:

1. Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor szkoły.

2. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

3. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

Dyrektorzy naszych szkół już rozpoczęli przygotowania do organizacji takiego kształcenia. W ostatnich dniach docierały do mnie informacje o tym, że dzieci są przeciążone zadawanym materiałem. Zrobimy wszystko, by zdalna nauka była przygotowana właściwie, zgodnie z możliwościami uczniów. Jest to trudna sytuacja dla nas wszystkich. Nie mamy doświadczeń, dlatego proszę o wyrozumiałość. Dyrektorzy szkół będą udzielali Państwu informacji na temat zdalnej nauki na bieżąco. Do dyrektorów i wychowawców powinny trafiać Państwa uwagi, które pozwolą usprawnić zdalne nauczanie.
Wiem, że ta sytuacja i przedłużająca się kwarantanna jest trudna także dla naszych najmłodszych mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że dla dzieci i młodzieży bardzo ważny jest kontakt z rówieśnikami, wychowawcami i nauczycielami. Jednak wiemy, że uchronienie dzieci przed chorobą jest zadaniem nadrzędnym. Dlatego apeluję do młodych ludzi – zostańcie w domach.

Paweł Pirek

 

Ważne informacje:

https://www.gov.pl/…/ksztalcenie-na-odleglosc–nowe-regulac…