Get Adobe Flash player

REKRUTACJA

Szanowni Rodzice!!!!

Poniżej znajdują się listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Lista kandydatów zakwalifikowanych do jednostki grupy

WAŻNA   INFORMACJA:

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego Nr 3  są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do placówki  w terminie do 08.04.2020 godz.1500.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w placówce.

Potwierdzenie woli uczęszczania znajdziecie Państwo poniżej :

Potwierdzenie woli

Wypełnione potwierdzenie woli prosimy odsyłać drogą elektroniczną na adres:

przedszkole3bd@poczta.onet.pl