Get Adobe Flash player

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

Szanowni Rodzice

W związku z brakiem możliwości zapewnienia opieki Państwa dzieciom spowodowanego zwolnieniami lekarskimi pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych  za zgodą Burmistrza Brzegu Dolnego zawieszamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne od 05.11.2020 do 13.11.2020. Rodzice mogą zwrócić się do pracodawcy o zasiłek opiekuńczy.  Prosimy o uważne obserwowanie swoich dzieci , w razie stwierdzenia zachorowania na covid -19 prosimy o powiadomienie placówki.

 

ZARZĄDZENIE NR 10

Dyrektora  Przedszkola nr 3 w Brzegu Dolnym
Z dnia 04.11.2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć
Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny      w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) zarządza się, co następuje:

§ 1

Od dnia 05.11.2020 r. do dnia 13.11.2020 r. z powodu zagrożenia dla zdrowia uczniów i pracowników wynikającego z aktualnej sytuacji epidemicznej w kraju oraz placówce, dyrektor zawiesza zajęcia dydaktyczno–wychowawcze w systemie stacjonarnym  oraz zarządza edukację zdalną w dniach 05.11.2020 r. – 13.11.2020 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Aleksandra Cieśla

 

 

Dokumentem niezbędnym do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły jest:

– oświadczenie ubezpieczonego o nieprzewidzianym zamknięciu placówki,

– wniosek o uzyskanie zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15 oraz w przypadku,  gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS, dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3

– w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80 proc. wysokości wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne.

 

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/nieprzewidziane-zamkniecie-zlobka-przedszkola-lub-szkoly-mozesz-skorzystac-z-zasilku-opiekunczego/3177362?fbclid=IwAR0haErX8O9AszGl3yJlmQNHWIXJIQDFmo6_USH99Quxs4PZCPPYJdt3k3o