Get Adobe Flash player

Przedszkolaki z Przedszkola nr 3 wyruszają „Szlakiem historii”– poznanie zabytków, kultury regionalnej, dorobku historycznego i tradycji.

 W październiku przedszkolaki z Przedszkola nr 3 grupa III PSZCZÓŁKI  w ramach realizacji przedszkolnego programu patriotycznego odwiedziły  najbardziej znane miejsca historyczne naszego miasta.

Swoją wędrówkę „SZLAKIEM HISTORII”  przedszkolaki rozpoczęły   od zwiedzenia Kaplicy Św. Jadwigi.  Dzieci wysłuchały opowieści o Św. Jadwidze , poznały historię  powstania Kaplicy Św. Jadwigi.

Następnie wraz ze starszakami- grupą V udały się  do Izby Pamięci Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Przewodnikiem po Izbie Pamięci był Pan T. Barecki , który  pięknie opowiedział dzieciom  historię naszego miasta . Dzieci miały okazję oglądać pamiątki, dokumenty, zdjęcia, wspomnienia i różnego rodzaju przedmioty mające wartość historyczną związaną z przedwojennymi, wojennymi   i powojennymi losami ludzi, których wiatr historii rzucił po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyskane, w tym przypadku na Ziemię Dolnośląską. Szczególną uwagę dzieci zwróciły na kolekcję XIX-wiecznych  i przedwojennych pocztówek lub ich kserokopie przedstawiające nasze miasto, oglądały zabytkowe telewizory i odbiorniki radiowe, mundury wojskowe, kołowrotek i wiele innych ciekawostek.

         29 października grupa III PSZCZÓŁKI udała się do Kościoła cmentarnego  pw. Wszystkich Świętych.  Dzieci obejrzały zabytkową budowlę oraz przyległy do niej teren. Przy tej okazji zapaliły znicze na  opuszczonych grobach włączając się do akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA .

Przeprowadzone zajęcia edukacyjne  miały na celu kształtowaniu osobowości młodego pokolenia, postaw jednostki we własnym społeczeństwie, więzi z krajem ojczystym,  regionem, rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Pomogły zainteresować dzieci i przybliżyć  historię naszej „ Małej Ojczyzny”. Ta niezwykła lekcja historii  wciąż trwa.