Get Adobe Flash player

Zmiana stawki żywieniowej

Informuję, że od 01 stycznia 2022 r. dzienna stawka żywieniowa będzie wynosić  8,00 zł  za trzy posiłki: śniadanie, obiad (dwudaniowy), podwieczorek.

Wzrost kosztów żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym.

Podstawa prawna:

  • Art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w związku z art.52 ust.12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)