Get Adobe Flash player

Projekt grantowy – podsumowanie

Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Brzegu Dolnym od czerwca do listopada 2021 r. brało udział w projekcie grantowym realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu społecznego pt. „Wsparcie Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie – Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wołowie w realizacji zadań wspomagających nauczycieli w kształceniu na odległość”.

Na początku projektu szkolono kadry PODN i Biblioteki Pedagogicznej w Wołowie, a następnie bezpłatnymi szkoleniami oraz doradztwem metodycznym i konsultacjami zostali objęci nauczyciele, uczestniczący w projekcie. Efektem wypracowanym w ramach projektu są dwa pakiety materiałów dydaktycznych służących kształceniu na odległość tak w przedszkolach, jak i szkołach podstawowych, w tym do kształceni dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nauczyciele Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym dzięki udziałowi w projekcie, a tym samym dzięki poszerzeniu swoich kwalifikacji, podjęli trud stworzenia scenariuszy zajęć służących kształceniu na odległość.

Pani Patrycja Molińska – wychowawca grupy III i Pani Magdalena Wlaźlak-Szał – dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym wspólnie opracowały trzy scenariusze:

  1. „Kto Ty jesteś? – Polak mały” – symbole narodowe”.
  2. „Kolory znam i śmieci do właściwych pojemników wrzucam”.
  3. „Kto jest kim w moim przedszkolu? (preorientacja zawodowa)”.

W dniu 23 lutego 2022 r. w auli Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie odbyło się uroczyste podsumowanie projektu, podczas którego wręczono certyfikaty dla uczestników, podziękowania dla autorów scenariuszy i przekazano pakiety materiałów dydaktycznych do kształcenia na odległość dla nauczycieli przedszkoli i dla nauczycieli szkół podstawowych. Uroczystość poprowadziła Pani Krystyna Adaśko – dyrektor PCEiPPP w Wołowie, która w towarzystwie wspaniałych gości w osobach: Pana Romana Kowalczyka – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Pana Janusza Dziarskiego – Starosty Powiatu Wołowskiego i Pana Jarosława Iskry – Wicestarosty Powiatu Wołowskiego wręczyła podziękowania dla dyrektorów placówek uczestniczących w projekcie i  podziękowania dla autorów scenariuszy.

Pani Patrycji i Pani Magdalenie gratulujemy efektywnej współpracy i cieszymy się, że i my możemy pochwalić się aktywnością naszych nauczycieli, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, aby uatrakcyjniać codzienną pracę z przedszkolakami.