Get Adobe Flash player

Przedszkolaki na Gali Laureata

W dniu 08 czerwca 2022 r., w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury, odbyła się XV Jubileuszowa Powiatowa Gala Laureata. To uroczystość, podczas której nagradzani są już od 15 lat laureaci konkursów organizowanych przez Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie. Celem organizowania konkursów jest odkrywanie i pielęgnowanie zdolności, potencjału, talentów, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu powiatu wołowskiego, poczynając od najmłodszych – wychowanków przedszkoli poprzez szkołę podstawową, kończąc na szkołach ponadpodstawowych.

Jest to również czas na podziękowania dla nauczycieli, którzy w sposób szczególny współpracowali
z doradcami metodycznymi w przygotowaniach merytorycznych oraz przy organizacji powiatowych konkursów przedmiotowych i artystycznych oraz dla dyrektorów placówek, których podopieczni korzystali z oferty konkursowej.

Nasze Przedszkolaki brały udział w konkursach artystycznych:

  1. Powiatowym Konkursie Literacko-Plastycznym „Twórczość Marii Konopnickiej w ilustracjach dzieci”
  2. I Powiatowym konkursie plastycznym dla przedszkolaków „Wymarzone zawody”.

W pierwszym z wymienionych III miejsce zajęła Marcelina S. (gr. III), której opiekunem była Pani Wioletta Solarewicz, a w drugim także III miejsce zajęła Martyna K. (gr. II), nad którą opiekę sprawowała Pani Ewa Glińska.

Gratulujemy Marcelinie i Martynie !!!

Dziękujemy Martynce i Pani Wioletcie, które reprezentowała nasze Przedszkole na Gali.

Dziękujemy serdecznie Paniom i Rodzicom dziewczynek.