Get Adobe Flash player

DENTOBUS – zdrowy uśmiech!!!

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

informuję iż Urząd Miejski w Brzegu Dolnym zawarł z operatorem Dolnośląskiego DENTOBUSU NFZ porozumienie w zakresie objęcia Państwa pociech opieką stomatologiczną.

W najbliższym czasie wszystkie dolnobrzeskie placówki opiekuńczo-oświatowe odwiedzi DENTOBUS z załogą lekarzy stomatologów, wykwalifikowanych i doświadczonych w zakresie pedodoncji, w ramach  programu bezpłatnej profilaktyki stomatologicznej.

Wystarczy podpisać OŚWIADCZENIE, które można pobrać ze strony lub z sekretariatu przedszkola.

CZY WARTO?

Zdecydowanie TAK. Nawet jeśli Państwa pociecha znajduje się pod opieką stomatologa, wykonany przez naszego lekarza DENTOBUSU przegląd może pomóc w diagnozie, wykazać potrzebę leczniczą i przyspieszyć usunięcie problemu.

Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolatków dotyka problem próchnicy, a jej intensywność to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do konieczności leczenia kanałowego lub utraty zęba.

Jako rodzice dzieci z zębami mlecznymi – pamiętajcie Państwo iż próchnica przeniesie się z nich także i na zęby stałe. Nie warto więc lekceważyć profilaktyki w każdym wieku dziecka.

CZY BADANIA SĄ WSKAZANE, skoro panuje pandemia?

Właśnie z uwagi na COVID, najprawdopodobniej większa część dzieci nie była w ostatnim czasie badana przez lekarza dentystę, co potencjalnie zwiększa ilość problemów stomatologicznych które mogą wystąpiću Państwa dziecka. Więc TAK.

CZY BADANIA SĄ BEZPIECZNE?

W DENTOBUSIE wdrożony jest program BEZPIECZNEJ przychodni mobilnej. Nasi specjaliści przyjmują Pacjentów w pełnych środkach ochrony osobistej, przy pracującej przepływowej lampie UVC,z zastosowaniem środków dezynfekcji powierzchniowej, dezynfekcji ust Pacjenta i zminimalizowanym czasem ekspozycji.

CO DALEJ? CZY JESTEM ZMUSZONY DO KONTYNACJI LECZENIA?

NIE. Po wykonanych przez naszych lekarzy czynnościach, Państwa dziecko/wychowawca w wypadku przedszkolaków otrzyma kartę Pacjenta. W niej, między innymi, lekarz po zbadaniu stanu uzębienia i błon śluzowych, określi na diagramie potrzeby leczenia zachowawczego, oceni wady zgryzu i wskaże ewentualne potrzeby konsultacji specjalistycznych (np. ortodontycznej).

Wzięcie udziału w przeglądzie jest dobrowolne i nie narzuca w żaden sposób kontynuacji, wyboru lekarza czy też metod i finansowania leczenia.

Więcej informacji o DENTOBUSIE na: www.directmedic.pl

O terminie i szczegółach przyjazdu DENTOBUSU będą Państwo informowani w późniejszym terminie, po wstępnym ustaleniu ilości chętnych.

Z poważaniem,

M. Wlaźlak-Szał

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Brzegu Dolnym

Dentobus_pytania-i-dpowiedziDownload Dentobus_oswiadczenie-rodzicaDownload

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA W PRZEDSZKOLU NR 3

Dnia 25 listopada przypada jedno z najsympatyczniejszych uroczystości. Tego dnia obchodzony jest Światowy Dzień Pluszowego Misia. Dlatego też dzieci z gr. I i  II przygotowywały się z dużym zaangażowaniem. Każde dziecko otrzymało „misiową opaskę”, a następnie zasiadły one na specjalnie przygotowanym miejscu dla misiaczków, czekając cierpliwie na przebieg  wydarzeń.

Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania dzieci z historią pluszowego misia oraz przypomnienia najsławniejszych bohaterów spotykanych w dziecięcej literaturze i filmach animowanych. Kolejnym punktem spotkania były tańce z balonami, zabawy z chustą animacyjną i pluszowym misiem.  Następnie dzieci wykonały prace plastyczne pt. „Mój miś”.

Również tego dnia  odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Mój przyjaciel miś”. Wpłynęło 20 oryginalnych prac. Wszystkie dzieci dostały pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Zmiana stawki żywieniowej

Informuję, że od 01 stycznia 2022 r. dzienna stawka żywieniowa będzie wynosić  8,00 zł  za trzy posiłki: śniadanie, obiad (dwudaniowy), podwieczorek.

Wzrost kosztów żywienia dzieci został ustalony na podstawie analizy kosztów i cen artykułów spożywczych oraz kalkulacji stawki z uwzględnieniem norm żywieniowych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Stawkę dzienną ustalono w uzgodnieniu z organem prowadzącym i Radą Rodziców Publicznego Przedszkola Nr 3 w Brzegu Dolnym.

Podstawa prawna:

 • Art.106 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w związku z art.52 ust.12 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.)

Przerwa wakacyjna

Podczas wakacji 2022 r. zostały zaplanowane dwutygodniowe przerwy w funkcjonowaniu przedszkoli samorządowych, Klubu Dziecięcego oraz Żłobka Miejskiego. Przerwa wakacyjna zostanie wykorzystana na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych oraz napraw pomieszczeniach, z których na co dzień korzystają dzieci, a także w kuchniach.

W czasie zamknięcia przedszkoli wyznaczone zostały placówki dyżurujące dla dzieci, których rodzice nie mogą w tym czasie zapewnić im opieki*.

Harmonogram pracy placówek: lipiec-sierpień 2022

l.p.termin i nazwa zamkniętej placówkinazwa placówki pełniącej dyżur1.01-14.08.2022 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na os. Warzyń, Filia Żłobka Miejskiego nr 1 przy ul. WilczejDyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Starym Mieście  2.16-28.08.2022 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Starym MieścieDyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 na os. Warzyń3.16-31.08.2022 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na os. FabrycznymDyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. Warzyń  4.11-29.07.2022 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Pogalewie WielkimDyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 na os. Fabrycznym5.01-14.08.2022 r. Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym, Klub Dziecięcy, Żłobek MiejskiDyżur dla dzieci przedszkolnych prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 3 w Brzegu Dolnym6.04-17.07.2022 r. Przedszkole Samorządowe nr 3 na os. WarzyńDyżur dla dzieci prowadzi Przedszkole Samorządowe nr 1 na os. Fabrycznym

UWAGA!

*Rodzice, którzy wyrażą chęć skorzystania z opieki w innym przedszkolu, będą proszeni o wypełnienie karty zgłoszenia dziecka. Karty będą dostępne przedszkolach u wychowawców i w sekretariatachw późniejszym terminie. Oferta pobytu dzieci w przedszkolach dyżurujących kierowana jest do rodziców pracujących, którzy w tym czasie nie mogą zapewnić opieki dzieciom.

Zachęcamy  rodziców, aby czas, kiedy placówka jest zamknięta, został wykorzystany na wspólny rodzinny wypoczynek. 

DZIEŃ MISIA

W Przedszkolu odbył się konkurs plastyczny pt” Mój przyjaciel Miś ”. Celem konkursu było rozpowszechnianie idei Dnia Pluszowego Misia, oraz rozwijanie umiejętności twórczych i wyobraźni.

Wyniki konkursu;

I Miejsce ; Amelia Z. i Anna Z.

II Miejsce ;

 • Antoni C.
 • Marysia Ż.
 • Iliana S-B

III Miejsce ;

 • Szymon G.
 • Tosia K.
 • Pola K.
 • Maja P.

Pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienie;

 • Matylda K.
 • Malwina S.
 • Konrad K.
 • Olivier Cz.
 • Szymon M.
 • Alicja S.
 • Franek K.
 • Filip B.
 • Piotr B.
 • Zosia H.
 •  Nadia Sz.
 • Ewelina Ch.

Nagrody w konkursie zostały ufundowane  przez firmę RW INVESTMENTS P. Roberta Wijatyka , któremu serdecznie dziękujemy

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka UNICEF

W tym szczególnym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane, aby ich głos był słyszany przez dorosłych, polityków i media.  To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W naszym przedszkolu świętowaliśmy w piątek 22 listopada, wszyscy ubrani byli na niebiesko, w salach i w szatni powstały dekoracje i plakaty okolicznościowe. Dzieci oglądały prezentację multimedialną, dyskutowały o prawach, rozwiązywały zadania na kartach pracy oraz wspólnie śpiewały i bawiły się.

Przedszkolaki z Przedszkola nr 3 wyruszają „Szlakiem historii”– poznanie zabytków, kultury regionalnej, dorobku historycznego i tradycji.

 W październiku przedszkolaki z Przedszkola nr 3 grupa III PSZCZÓŁKI  w ramach realizacji przedszkolnego programu patriotycznego odwiedziły  najbardziej znane miejsca historyczne naszego miasta.

Swoją wędrówkę „SZLAKIEM HISTORII”  przedszkolaki rozpoczęły   od zwiedzenia Kaplicy Św. Jadwigi.  Dzieci wysłuchały opowieści o Św. Jadwidze , poznały historię  powstania Kaplicy Św. Jadwigi.

Następnie wraz ze starszakami- grupą V udały się  do Izby Pamięci Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej. Przewodnikiem po Izbie Pamięci był Pan T. Barecki , który  pięknie opowiedział dzieciom  historię naszego miasta . Dzieci miały okazję oglądać pamiątki, dokumenty, zdjęcia, wspomnienia i różnego rodzaju przedmioty mające wartość historyczną związaną z przedwojennymi, wojennymi   i powojennymi losami ludzi, których wiatr historii rzucił po II wojnie światowej na tzw. ziemie odzyskane, w tym przypadku na Ziemię Dolnośląską. Szczególną uwagę dzieci zwróciły na kolekcję XIX-wiecznych  i przedwojennych pocztówek lub ich kserokopie przedstawiające nasze miasto, oglądały zabytkowe telewizory i odbiorniki radiowe, mundury wojskowe, kołowrotek i wiele innych ciekawostek.

         29 października grupa III PSZCZÓŁKI udała się do Kościoła cmentarnego  pw. Wszystkich Świętych.  Dzieci obejrzały zabytkową budowlę oraz przyległy do niej teren. Przy tej okazji zapaliły znicze na  opuszczonych grobach włączając się do akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD ZAPOMNIENIA .

Przeprowadzone zajęcia edukacyjne  miały na celu kształtowaniu osobowości młodego pokolenia, postaw jednostki we własnym społeczeństwie, więzi z krajem ojczystym,  regionem, rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Pomogły zainteresować dzieci i przybliżyć  historię naszej „ Małej Ojczyzny”. Ta niezwykła lekcja historii  wciąż trwa.

Przedstawienie jesienne

Przedszkolaki z gr.4 zaprezentowały kolegom i koleżankom, swoje aktorskie umiejętności w przedstawieniu jesiennym pt. “Szumią w lesie stare drzewa, ktoś tam tańczy i ktoś śpiewa”. W organizację przedsięwzięcia, oprócz wychowawców, z zapałem włączyli się rodzice Przedszkolaków, którzy przygotowali dla swoich pociech przepiękne stroje. W zamian dzieci wystąpiły niczym profesjonalni aktorzy. Brawo starszaki!

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

W piątek 19.11.2021r. obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF dlatego prosimy o ubranie dzieci na niebiesko.

11 listopada 2021r.

W dniu 11 listopada 2021r. w  103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości  w dolnobrzeskim Rynku przy Obelisku Pamięci przedstawiciele Naszego Przedszkola, w osobach: dyrektor PS Nr 3 p. M. Wlaźlak-Szał, sekretarz – p. E. Gniewaszewskiej i jej córki oraz Kubusia z grupy IV złożyli kwiaty, aby oddać cześć walczącym za Ojczyznę. Było to kolejne działanie w ramach świętowania ważnego dla wszystkich Polaków święta.