Get Adobe Flash player

Rekrutacja

Rodzice dzieci przyjętych do placówki zostali poinformowani telefonicznie przez pracownika przedszkola.

Prosimy o wydrukowanie i dostarczenie do przedszkola Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 9 kwietnia 2021r.

Potwierdzenie_woli.pdf (vulcan.net.pl)

Szanowni Rodzice, poniżej znajdują się linki do rekrutacji na rok szkolny 2021/2022.

Link aktywowany zostanie 1 marca 2021 r. , rejestracji dokonać można do 12 marca 2021r.

> www.gminabrzegdolny.przedszkola.vnabor.pl

> https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabrzegdolny

  • Zarządzenie Dyrektora w prowadzeniu Regulaminu rekrutacji

Poniżej znajduje się Zarządzenie Dyrektora o wprowadzeniu Regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 oraz Regulamin rekrutacji do Przedszkola Samorządowego Nr 3 prosimy rodziców kandydatów o zapoznanie się z dokumentami.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dla rodziców kandydatów do przedszkola oraz do pobrania jest deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.